Recyklácia plastového odpadu, plastové fólie, vrecia - Domitri, spol. s r.o.

Kontakt

DOMITRI, spol. s r.o.

Gemerská Hôrka 421
049 12 Gemerská Hôrka

Kontaktné osoby
Ing. Alexander Bodnár - konateľ firmy
+421 905 535 669
Ing. Ondrej Bodnár - konateľ firmy
+421 907 929 182
Tomáš Bodnár - vedúci výroby
+421 905 870 196
Peter Bodnár - technológ a vedúci údržby
+421 905 771 157
Personálny prenájom

Rýchly kontakt

Adresa:
DOMITRI, spol. s r.o.
Gemerská Hôrka 421
049 12 Gemerská Hôrka

E-mail:
domitri@domitri.sk

Telefón:
+421 905 535 669

Výroba fólií a vriec

Chránime životné prostredie

Recyklácia

Moderná technológia