Recyklácia plastového odpadu, plastové fólie, vrecia - Domitri, spol. s r.o.

Služby

Prenájom skladových priestorov

Tri nezávislé nezateplené halové objekty o rozmeroch 60 x 36 m s pancierovou bezprašnou podlahou a 60 x 18 m o svetlej výške 8 m a 35 x 15 m o výške 6 m.

Sklady sa nachádzajú na parcele č. 865/8, 865/12 v katastri obci Gemerská Hôrka v oplotenom - stráženom areály so širokými betónovými manipulačnými cestami pred vstupmi do jednotlivých halových objektov. Haly sú vybavené s hydrantmi, osvetlením a poplašným zariadením.

V prípade potreby prenajímateľ zabezpečuje manipuláciu s vysokozdvižnými vozíkmi v nepretržitej prevádzke.

Personálny prenájom

Od roku 1998 firma DOMITRI, spol. s r.o. v rámci svojich podnikateľských aktivít začalo poskytovať svoje služby v oblasti nájomnej práce.

Na základe získaných skúseností s organizáciou práce 300 – 500 pracovníkov od prijímania, školení až po vykonávanie komplexnej mzdovej agendy v rámci vlastnej réžie, zaradila medzi svoje podnikateľské aktivity v súlade s rozhodnutím č. AA/2009/29028 vykonávanie činnosti agentúry dočasného zamestnávania s prenájmom zamestnancov vo viacerých profesiách.

Diplomové a bakalárske práce s riešením tematických úloh s firemnou problematikou v rámci spolupráce so slovenskými vysokými školami

 1. Využitie platov zo separovaného zberu (TUKE, Strojnícka fakulta)
 2. Návrh postupu kontroly kvality procesu recyklácie plastových odpadov (TUKE, Fakulta BERG)
 3. Optimalizácia prevádzkových nákladov pri recyklácii plastových odpadov racionalizáciou obslužnej činnosti v nasledovných oblastiach: - výroba a renovácia sekacích nožov, - pravidelné čistenie filtrov (TUKE, Fakulta BERG)
 4. Ekologický audit spoločnosti s návrhom na opatrenie, na riešenie prípadných zistených závad (TUKE, Fakulta BERG)
 5. Racionalizácia logického systému podniku (TUKE, Fakulta BERG)
 6. Uzleti terv - hulladékfeldolgozás, értékesítés (Gábor Dénes foiskola, Kassa)
 7. Zhodnotenie kontroly vecnej správnosti účtovníctva vo vybranom podnikateľskom subjekte (SPU Nitra, Fakulta ekonomiky a manažmentu)
 8. Návrh linky na triedenie viacdruhových plastových odpadov (TUKE, Strojnícka fakulta)
 9. Zvyšovanie konkurencieschopnosti v DOMITRI, spol. s r.o. prostredníctvom inovácií vo výrobnom procese (Ekonomická fakulta Bratislava, Podnikovohospodárska fakulta Košice)
 10. Vplyv makroekonomických porúch na postavenie podniku (TUKE, Ekonomická fakulta)
 11. Návrh pracej linky fóliových plastových odpadov pre odstránenie povrchovej nečistoty z fóliového odpadu pred recykláciou (TUKE, Strojnícka fakulta)
 12. Optimalizácia režijných nákladov na základe organizačnej štruktúry riadenia recyklačnej prevádzky (TUKE, Strojnícka fakulta)
 13. Návrh postupu na zavedenie environmentálneho manažérstva z pohľadu charakteru štruktúry výroby v recyklácii plastových odpadov (TUKE, Strojnícka fakulta)
 14. Zhodnocovanie plastových odpadov vo firme DOMITRI, spol. s r.o.
 15. Racionalizácia výrobných nákladov na základe analýzy kritických uzlov pri recyklácii plastových odpadov a výrobe fólií (TUKE, Strojnícka fakulta)
 16. Financovanie investičného projektu z externých zdrojov (TUKE, Strojnícka fakulta)
 17. Počítačová podpora pri návrhu pracoviska na triedenie plastových odpadov (TUKE, Strojnícka fakulta)
 18. Optimalizácia pracovnej činnosti vo výrobnom podniku (TUKE, Strojnícka fakulta)
 19. Ekologický marketing (Ekonomická univerzita Bratislava, Obchodná fakulta)
 20. Návrh technologického procesu pri zhodnocovaní obalov vo firme DOMITRI, spol. s r.o. (TUKE, Strojnícka fakulta)
 21. Optimalizácia nákladov v podniku v oblasti odpadového hospodárstva (TUKE, Fakulta BERG)


Výroba fólií a vriec

Chránime životné prostredie

Recyklácia

Moderná technológia