Recyklácia plastového odpadu, plastové fólie, vrecia - Domitri, spol. s r.o.

Recyklácia

Termomechanické spracovanie plastových odpadov na recyklačných linkách od rakúskej firmy EREMA, pre následné využitie produktu z recyklácie - regranulátu na vyfukovanie, vstrekovanie a extrudovanie.

Použitie regranulátov

Použitie regranulátov

LDPE

LLDPE

HDPE

PP

LDPE

/

PP

PE

HPS

ABS

PA

vyfukovanie

 X

 X

 X

X

vstrekovanie

 X

 X

X

 X

X

 X

 X

X

extrudovanie

 X

 X

 X

X

 X

X

 

 

Výroba fólií a vriec

Chránime životné prostredie

Recyklácia

Moderná technológia