Recyklácia plastového odpadu, plastové fólie, vrecia - Domitri, spol. s r.o.

Regranulát

V závislosti od druhu recyklovaných plastových odpadov spoločnosť produkuje regranulát na báze polymérov: LDPE, LLDPE, HDPE, LDPE/PP, PS, ABS a PA.

Balenie regranulátu

Zabezpečuje sa v závislosti od požiadavky zákazníkov do:

  • PE vriec s obsahom 20 - 25 kg
  • big-bagov s obsahom 500 - 1000 kg

 PE vrecia alebo big-bagy sú umiestnené na drevených paletách.

PE vrecia na paletách sú obalené so streč fóliou.

Výroba fólií a vriec

Chránime životné prostredie

Recyklácia

Moderná technológia