Recyklácia plastového odpadu, plastové fólie, vrecia - Domitri, spol. s r.o.

Nákup, triedenie, drvenie

Nákup plastového odpadu

Nakupujeme plastový odpad na báze polymérov LDPE, LLDPE HDPE, PE/PP, ABS, PA. Odpady z baliacich fólií, nepodarky z lisovaných a extrudovaných výrobkov, odpady zo strunových a vláknitých výrobkov, odpady z tkanín bez znečistenia s nebezpečnými látkami alebo s komunálnym odpadom. 

Triedenie odpadu

Časť cca 20 % z nakupovaného plastového odpadu je potrebné v rámci dotriedenia zbaviť nežiadúcich nerecyklovateľných prímesí (papiere, nálepky, lepiace pásky, textílie, drevo, kov).

V rámci dotrieďovania fóliový plastový odpad je triedený aj podľa:

  • druhov (LDPE, LLDPE, HDPE, ...)
  • farieb.

Ďalšie spracovanie odpadu

Drvenie - redukovanie veľkorozmerných odpadov pred recykláciou ako sú nádrže, laná, bandasky, prepravky, big-bagové vrecia, odstreky.

Výroba fólií a vriec

Chránime životné prostredie

Recyklácia

Moderná technológia