Recyklácia plastového odpadu, plastové fólie, vrecia - Domitri, spol. s r.o.

Aktuality

25.05.2012

Návšteva z Taiwanu

Nové webové stránky spoločnosti Domitri spol. s r.o.

Dňa 25.5.2012 navštívili našu spoločnosť traja inžinieri z dodávateľskej firmy Quens z Taiwanu.

Účelom ich návštevy bolo prerokovanie existujúcich technických problémov na jednotlivých vyfukovacích linkách vyrábaných s firmou Quens a následne návrh opatrení na riešenie problémov.

Výroba fólií a vriec

Chránime životné prostredie

Recyklácia

Moderná technológia