Recyklácia plastového odpadu, plastové fólie, vrecia - Domitri, spol. s r.o.

O firme

Vítame vás na našej stránke

 

Spoločnosť DOMITRI, spol. s r. o. má svoje sídlo v priemyselnej zóne v obci Gemerská Hôrka nachádzajúcej sa v Slovenskom krase, v okrese Rožňava.

V areály spoločnosti, ktorý leží v malebnom údolí planiny Koniar na rozlohe 2,9 ha, sa nachádzajú objekty na ploche 2 500 m2 s výrobnými zariadeniami na recykláciu plastových odpadov, ako aj na finalizáciu regranulátov. 

Na logistické účely v areály slúžia ďalšie objekty, budovy a haly na rozlohe 9 000 m2.

 

 

 

Výroba fólií a vriec

Chránime životné prostredie

Recyklácia

Moderná technológia